Stillness Touch Union of Body & Love with Charles Ridley

Dato: 19.-22. maj 2022

Lektioner: 32

Pris: Kr. 6.800

Sted: København

Forudsætning: Åben for alle

Master Class 1 er den første af 3 Master Classes, der fører til at blive certificeret Stillness Touch Practitioner.

Kursusemner:

– William Sutherland og Rollin Becker: pionerer inden for biodynamik

– Præ-biodynamisk, biodynamisk og post-biodynamisk praksis

– Stillness Touch og bevidstheds udvikling

– Det neutrale – tilstedeværelsen af stilhed

– Bevidsthedens opadgående og nedadgående strømmes funktioner

– Dynamisk Stillness: omdrejningspunktet for bevidsthedens manifestation

– Hjertet som et sanseorgan og kroppen som bevidsthed

– Efference skaber regression/stilstand, der fører til bypass 

– Recoil blokerer det neutrale og forhindrer Pure Breath of Love

– Stillness Praksis: modpol til Efference

– Pure Breath of Love og din Gralsrejse

– Gamle traditioner, hjertets iboende udstråling og Stillness Touch

– Moderne filosoffer, der påvirkede Dr. Still, Sutherland og Becker

– Rollin Beckers forbindelse til Kashmir Shaivism

 

Obligatorisk læsning forud for undervisningen: Stillness Touch Union of Body & Love

Øvelse for at styrke viljen: Hjemmeopgave som forberedelse til undervisningen.

For mere info om Charles Ridley: Dynamic Stillness

 

 

—-|||—-

 

UK Version:

Master Class 1 is the first of 3 Master classes that lead to being a Certified Stillness Touch Practitioner.

 

Course Topics:

– William Sutherland and Rollin Becker: pioneers in biodynamics

– Pre-biodynamic, biodynamic and post-biodynamic practices

– Stillness Touch and the Evolution of Consciousness

– The neutral is the Presence of Stillness

– Functions of the upward and downward currents of consciousness

– Dynamic Stillness: the fulcrum of the descent of consciousness

– The heart as an organ of perception and the body as consciousness

– Efference creates recoil that leads to bypass

– Recoil blocks neutrality and prevents Pure Breath of Love

– Stillness Practice: the antidote to Efference

– Pure Breath of Love and your Grail Journey

– Ancient traditions, self-existent radiance of the heart and stillness touch

– Modern philosophers who influenced Dr. Still, Sutherland and Becker

– Rollin Becker’s connection to Kashmir Shaivism

 

Required Reading Prior to Class: Stillness Touch Union of Body & Love

Exercise to strengthen the will: Homework assignment to prepare for class.

For more info about Charles Ridley: Dynamic Stillness

 

 

BOOK EN TID

Ring eller SMS på telefon: 4013 4524
Send en mail til: mail@fulcruminstitute.dk

Få beskeden først!

 

Få mine nye kursusdatoer samt opdateringer på mine uddannelser og kurser direkte i din mailboks, som den første.

Skriv din email og bliv tilmeldt vores Nyhedsbrev.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Kranio sakral terapi hos DeeDee Schmidt-Pedersen, Den indre Gård og Fulcrum Institute
Tips til en blødere hverdag!

Få gode råd til hvordan du kan styrke dit helbred, mindske din hverdags stress og være mere nærværende overfor dine klienter i dine behandlinger.

Bedømmelse 5/5 af 8+ StemmerfraFacebook