Spring til indhold

BINDEVÆVSTEKNIK – FASCIA RELEASE


Undervises af DeeDee Schmidt-Pedersen

HVAD ER BINDEVÆV?

Blid BindevævsTeknik/Rosenberg Teknik er behageligt, nænsomt og effektivt. Unikt – fordi vi berører kroppen dybt med en lethed, som kroppen slet ikke kan modstå.

Bindevæv er et underfundigt materiale. Helt magisk i sine egenskaber, og dog ofte det mest oversete i mange former for kropsterapi. Bindevæv er stort set, hvad vi består af, og det findes i et utal af varianter – nogle typer bindevæv er bløde og elastiske, mens andre er hårde og solide. Hver type har deres helt specifikke funktion og struktur. Kroppens bindevæv er èt sammenhængende hele, – og fungerer som et hele. Muskler, organer, nerver, knogler, blod – alt sammen er forbundet og balanceret via bindevævet. Det er derfor ikke overraskende, at behandling af dette væv kan skabe store og markante bedringer overalt i kroppen. Verden over forskes der i disse år massivt i bindevævet og dets terapeutiske egenskaber. Og resultaterne er opløftende – det har et hidtil uset potentiale, og behandling af kroppens bindevæv bekræfter dette.

KST 6

Der undervises 9. – ca. 16


Undervises af DeeDee Schmidt-Pedersen

ARVÆV WORKSHOP


Undervises af DeeDee Schmidt-Pedersen

ORGAN TERAPI UDDANNELSE

Der undervises alle dage 9.-ca 16


Undervises af DeeDee Schmidt-Pedersen

HVAD ER ORGAN TERAPI?

En fortryllende vitalisering af kroppens dybeste potentiale.
En blid og dog kraftfuld behandling, der kan åbne døre tilbage til livet.

Organ terapi arbejder med at bedre de enkelte organernes bevægelser – som alt andet i kroppen skal vores organer kunne bevæge sig frit for at fungere optimalt, og dette er netop, hvad organ terapi gør: Sætter vores organer fri!

Hovedårsagen til vores sygdomme er blokerede organer og stagnationer i bugen. Langt de fleste af disse blokeringer kommer fra vores organ uden for bugen, hjernen som off-loader stress i form af emotionelt overflow til organerne så den kan koncentrere sig om andre funktioner.

På uddannelsen lærer du bl.a. at organsystemet er et sammenhængende hele, og at en behandling typisk vil involvere flere organer. På denne måde sikres det, at det belastede organ ikke blot opnår en midlertidig lindring, men rent faktisk vender tilbage til helheden.

Organsystemet har en direkte indvirke på og essentiel betydning for bla.: nervesystemet, hormonsystemet, muskel-/skeletsystemet, lymfen og Blodcirkulationen. Derfor kan rigtig mange problemstillinger mindskes ved hjælp af . Bl.a. Fordøjelsesbesvær , vejrtrækningen, træthed og barnløshed.

KST 5

Der undervises 9. – ca. 16


Undervises af DeeDee Schmidt-Pedersen


KST 4


Undervises af DeeDee Schmidt-Pedersen


Hvad er ALT – Naturlig Lifting

ALT bearbejder alle ansigtsmusklerne for at fjerne opbygningen af spændinger og i stedet for at være monoton i en negativ følelse kan vi få kapacitet til at opleve alle de følelser som hører til at leve livet 100 %.

Vores ansigt afspejler ikke kun hvordan vi har det lige nu, men musklerne afspejler/husker også vores livsforløb.

Forskningen giver en logisk forklaring på, hvad så mange af vore klienter oplever: – ved at ændre vore fysiske spændinger i ansigtet, kan vi ændre vores følelsesmæssige tilstande.

Denne bevægelighed – både fysiske og psykisk – gør det muligt at skifte fra tunge, mørke, uharmoniske følelser til glade, lykkelige og tilfredse stemninger.

Mange som vælger at få ALT kommer hovedsageligt for at se bedre ud. Men de bliver oftes glædeligt overraskede, fordi man som en sidegevinst kan man mærke en effekt i hele kroppen, en helt fantastisk oplevelse af ro og afspænding.

KST UDDANNELSE MED START 27.-28. JANUAR 2024

Fulcrum Institute udbyder en 420 timers kompetencegivende og helhedsorienteret KST (Kranio-Sakral Terapeut) uddannelse, som indeholder alle de kendte teknikker inden for blid bio-mekanisk og energetisk kranio-sakral terapi, behandlingsprincipper, som efter vores mening, hænger uløseligt sammen, supplerer hinanden og er vigtige at forstå både sammen og hver for sig.


Uddannelsen undervises af Kim Mühlenfeldt

Uddannelsen undervises af Helle Haugaard

HVAD ER KRANIO-SAKRAL TERAPI?

Kranio-Sakral Terapi (KST) er en blid, præcis og effektiv behandling.

Kranio-Sakral Terapi (KST) er en blid behandling, hvor terapeuten benytter ganske små, præcise bevægelser til at balancere og justere hele kroppen. Less is more – dette er et grundprincip indenfor kranio-sakral terapi. At jo mindre kraft vi benytter, jo lettere er det for kroppen at tage imod behandlingen, og dermed hjælpe den tilbage mod bedre balance og funktion. Vi tvinger ikke kroppen til noget – vi assisterer og guider den.

Med en KST uddannelse kan du arbejde med kroppens strukturer og funktioner, som især er et fantastisk redskab til at hjælpe nervesystemet (nervesystemet er involveret i alle aspekter af vores liv ). Derfor har det store konsekvenser, hvis det ikke fungerer optimalt. Kranio-sakral terapi består af en række unikke værktøjer, som meget præcist og effektivt hjælper nervesystemet, og kroppen til en bedre funktionsdygtighed.

Med en Kranio-Sakral Terapi uddannelse lærer du at arbejde med hele kroppen, ud fra det som kaldes for det kranio-sakrale system. Dette system består af:

Knoglerne

i kraniet, ansigtet, rygsøjlen, korsbenet(sacrum) og halebenet (coccyx).

Bindevævsmembranerne

som adskiller de enkelte hjernedele og omgiver rygmarven.

Cerebrospinalvæsken

som hjernen og rygmarven flyder i.

Knoglerne

Hos en voksen består kraniet af 8 knogler, ansigtet af 14, rygsøjlen af 24 led, korsbenet, som er sammenvokset af 5 led og halebenet af 3 led.

Alle disse knogler bevæger sig; – hver enkelt knogle har sit eget bevægelsesmønster og indgår samtidigt i en fælles rytme, kaldet den kranio-sakrale rytme. Denne rytme kan mærkes over hele kroppen – f.eks. bliver hovedet først bredere og bredere, siden smallere og smallere, så igen bredere… en sådan cyklus optræder 3-20 gange pr. min.

Den kranio-sakrale rytme er altså meget variabel, og dens frekvens, styrke, symmetri og kontinuitet giver vigtige informationer om kroppens sundhedstilstand. Underliggende har systemet også nogle langsommere og dybereliggende rytmer som giver andre muligheder for at hjælpe kroppen til at heale.

Bindevævsmembranerne

De enkelte hjernedele holdes adskilte af nogle stærke bindevævsmembraner, kaldet hjernesegl. Falx Cerebri deler storhjernen i en højre og en venstre halvdel, Tentorium Cerebelli ligger som en teltdug imellem storhjernen og lillehjernen og endelig deles lillehjernen i 2 af Falx Cerebelli.

Disse membraners spændingsniveau er af afgørende betydning for det kranio-sakrale system; – er de for spændte, kan de nedsætte knoglernes bevægelighed og derved påvirke hele det kranio-sakrale system. Hele centralnervesystemet omsluttes af bindevæv og f.eks. det autonome nervesystem er helt afhængig af bindevævets flexibilitet.

Cerebrospinalvæsken

Cerebrospinalvæsken produceres i nogle hulrum i hjernen, kaldet ventriklerne (brune på illustrationen). Her sies væsken fra blodet, hvorefter det pumpes ud i systemet omkring hjerne og rygmarv. Væsken genoptages siden til blodbanen.

Cerbrospinalvæsken har især 2 vigtige funktioner – beskyttelse og transport. Væsken omgiver både hjernen og rygmarven og virker derved som en slags hydraulisk støddæmper ved slag, rystelser og lign. Endvidere sørger den for transport – den bringer næringsstoffer til og fjerner affaldsstoffer fra hjerne og rygmarv.

Er der ubalancer i det kranio-sakrale system, kan det påvirke denne transport.

Knogler, membraner og cerebrospinalvæske er i praksis indbyrdes forbundne, og det kranio-sakrale system fungerer derfor som et hele.
Systemets balance er helt fundamental for kroppens sundhedstilstand.

Hjernen, centralnervesystemet, hypofysen og blodets cirkulation til og fra hjernen “hviler” i det kranio-sakrale system, og det bevirker, at selv meget små ubalancer kan have store konsekvenser for hele kroppen. Kranio-Sakral Terapi arbejder direkte med disse ubalancer.

Strukturel Integration uddannelse – afventer 2024 start datoer


Undervises af Kim Mühlenfeldt

De 10 sessioner 

Kroppen hænger sammen, og man kan ikke nå det hele på en session. Derfor er omdrejningspunktet i SI et komplet forløb bygget op omkring 10 sessioner. 

Forløbet er omhyggeligt designet og hver session bygger videre på den foregående og har fokus på et specifikt kropsområde: f.eks. brystkassen og vejrtrækningen, balancen i fødder og ben, bevægelighed i rygsøjlen osv. 

På uddannelsen lærer du at: 

• Formidle de 10 sessioner og dykke ned i og integrere principperne og filosofien i SI 

• Identificere ubalancer og skævheder i din klients krop 

• Tracke skævheder i bevægelse 

• Give klienten værktøjer og knowhow til at balancere brugen af sin krop • Anvende lette eller dybe bindevævsteknikker 

• Kultivere kommunikationen med din klient, og bevidstgøre ham eller hende om sine bevægelsesmønstre 

• Praktisere de samme opbyggende principper på dig selv, imens du arbejder på og med klienten. Uddannelsen er som udgangspunkt for alle uanset baggrund, men det er en fordel hvis du har erfaringer indenfor behandling og/eller bevægelse. 

Uddannelsens moduler ligger på følgende datoer:

2022:

Modul 1  24.-26. september 

Modul 2:   8.-10. oktober 

Modul 3:   5.-7. november

2023:

Modul 4:  20.-22. januar 

Modul 5:  24.-26. februar 

Modul 6:  24.-26. marts 

Modul 7:  21.-23. april 

Modul 8: 12.-14. maj 

Modul 9:  23.-25. juni 

Modul 10:  25.-27. august 

Modul 11: 22.-24. september 

Modul 12: 20.-22. oktober 

Modul 13: 17.-19. november 

2024:

Modul 14: afventer dato – januar

Eksamen: afventer dato – februar/marts

Der undervises kl. 9.00 -16.00 alle dage.

Der bliver serveret kaffe og te, økologisk (så vidt det er muligt) frugt, grønt, brød og lidt sødt i formiddagspausen, kaffe, te og lidt godt til eftermiddagspausen. Frokost er ikke inkluderet.

Uddannelsen koster kr 58.150 kr.

Uddannelsesudgiften kan betales af månedlige rater eller samlet for det pågældende år.

Der er max. 10 deltagere på hvert modul.

Uddannelsen undervises af Kim Mühlenfeldt på Fulcrum Institute, H. C Ørsteds Vej 57, 1879 Frederiksberg C. 

Du kan læse mere om Kim her: BODYrebalance.dk 

Modul 1: Kropsaflæsning 

En behagelig kropsholdning er en krop der hviler i sig selv, og er dit fundament som du bevæger dig ud fra og igennem. Er dette fundament stivnet, kollapset og/eller misaligned opstår der unødige slidsomme kompensationer og begrænsninger. 

På dette modul lærer du at aflæse din klients krop og blive nysgerrig på alle dens ledetråde, såsom skævheder og ubalancer i fascia, muskler og led. Det er også her, at det mindfulde samarbejde indledes mellem dig og din klient, som er grundstenen i SI, og som du kommer til at udvikle på hvert modul i løbet af uddannelsen. 

Igennem teori og praksis begynder du at lære om: 

 • At bemærke og justere skævheder i bevægelse. 
 • Hvordan de forskellige kropsdele spiller sammen. 
 • De modgående bevægelsesretninger som skaber balance i kroppen. 
 • At invitere din klient til at mærke og opdage anstrengende bevægelsesmønstre. 
 • At give din klient bevidsthed om at integrere nye vaner, som afspænder og balancerer. 

Modul 2: Myofascial Release (MFR) 

MFR er en dybdegående behandlingsmetode der bl.a. arbejder med kroppens elastiske bindevæv – fascia – som omkranser og forbinder kroppens strukturer såsom muskler og knogler. Fokus er på at afspænde, genoprette og balancere skævheder i kroppen. 

Bliver du anstrengt og bruger du unødige kræfter? Og får du selv spændinger, mens du er i gang med at kurere klientens? 

Fundamentet for at give behandling er, at du selv integrerer alle de principper som du blev præsenteret for i modul 1. Dine mest brugte redskaber, arme og hænder, arbejder ikke alene. De bliver understøttet og får styrke fra hele kroppen. 

På dette modul mærker du, hvad det vil sige at være i balance og i flow imens du behandler, og opnår forøget styrke og lethed ved at bruge det bevidst. Igennem teori og praksis begynder du at lære om: 

 • At afgive og dosere dit tryk tilpasset klienten 
 • At udnytte din kropsvægt og tyngdekraften når du behandler 
 • Hvordan det er naturligt at bruge briksen og klienten til at understøtte og aflaste dig. 
 • Hvorledes din krops forskellige dele samarbejder om opgaven, imens du arbejder på klienten. 
 • Grundregelerne i MFR – retninger – muskel/fasciakæder – tilhæftninger – knoglekanter m.m. 

Modul 3: Myofascial Release i bevægelse 

Igennem MFR understøttes og optimeres din klients proces. Her deltager klienten ofte aktivt, hvor du guider ham eller hende i at bevæge sig væk fra, eller ind i dit tryk. Dette samarbejde er ikke kun for at gøre behandlingen mere effektiv, men er også med til at give klienten en mulighed for, at mobilisere og genopdage et område i kroppen som har været stivnet og ubrugt. 

Når grænsen mellem behandling og bevægelse flyder sammen, bliver det mere naturligt for din klient at give slip – og tage ejerskab over processen. 

Igennem teori og praksis begynder du at lære om: 

 • Hvorledes du guider din klient til et aktivt mindfuldt samarbejde. 
 • Principperne omkring at klienten arbejder indefra imens du arbejder udefra. 
 • Det logiske i også at kunne give behandling på klienten, når han eller hun sidder eller står. 

Modul 4: 1. session – Brystkassen – dit Åndedræt 

Alle de redskaber og principper du er blevet præsenteret for i modul 1 til 3, bliver nu samlet og kombineret for at kunne praktisere 10 sessioners forløbet, som er omdrejningspunktet i SI. 

Forløbet er omhyggeligt designet, og hver session bygger videre på den foregående og har fokus på et specifikt kropsområde. Formålet er at give din klient en ‘brugervejledning’ til sin egen krop, så han/hun selv kan mærke og justere ubalancer og integrere nye opbyggende vaner. 

Her på modul 4 tager vi hul på 1. session, hvor fokus er på brystkassen og dens placering i forhold til bækkenet og det helt grundliggende – åndedrættet. 

Åndedrættet er din centrale energikilde. Din kropsholdning og måden du trækker vejret på, har derfor stor indflydelse på din livskvalitet. 

Igennem teori og praksis begynder du at lære om: 

 • Hvorledes du udøver 1. session. 
 • Anatomien omkring brystkassen og bækkenet. 
 • At forfine og målrette de redskaber du er blevet præsenteret for i modul 1-3. 

Modul 5: 2. session – Ben & Fødder – dit Fundament 

Er dine fødder, knæ og hofteled alignet, og understøtter din overkrop, kan din styrke og energi flyde frit mellem dig selv og dit ståsted – jorden. Din balance tilpasser sig ubesværet, dine led peger effektivt i samme retning når du går. Du er groundet og ikke så nem at vælte. 

I session 2 er fokus på evt. rotationer og skævheder i brugen af fødder, knæ og hofteled. Vi samler også op fra foregående modul/session og ser på hvordan overkroppen spiller sammen med benene. 

Igennem teori og praksis begynder du at lære om: 

 • Hvorledes du udøver 2. session. 
 • Anatomien omkring fødder og ben. 
 • At forfine og målrette de redskaber du er blevet præsenteret for i modul 1-3. 

Modul 6: 3. session – Skuldre & Arme – din Yderside 

“One of the hardest things to convince people of, is that their arms were meant to hang.” 

         Josef Heller. 

Arme og skuldre er dele af kæder af muskler der hæfter på nakke, brystkasse og rygsøjle, og helt ned til bækkenet. Er disse kæder af muskulatur i balance, så har armene de bedste betingelser hvad angår styrke og stabilitet, når du f.eks. rækker ud eller løfter. Skuldrene og nakken kan nu også slappe mere af, da ikke skal forsøge at kompensere, holde og klare hele opgaven. 

Denne session fokuserer på at frigøre spændinger i skuldre og arme, og at balancere muskulaturen på hele kroppens yderside fra fod til nakke. Der bliver også taget afsæt i især session 1 som omhandlede brystkassen. 

Igennem teori og praksis begynder du at lære om: 

 • Hvorledes du udøver 3. session. 
 • Anatomien omkring hele kroppens yderside. 
 • At forfine og målrette de redskaber du er blevet præsenteret for i modul 1-3. 

Modul 7: 4. session – Bækkenet – dit Omdrejningspunkt 

Er der balance og bevægelsesmuligheder i hofteskålen, er der grobund for frihed og stabilitet i resten af kroppen. De bedste betingelser er til stede for et ubesværet samarbejde og udnyttelse af den dybe kernemuskulatur. 

Dette er den første af 4 sessioner som beskæftiger sig med ”the core” kroppens kerne, og den første af 3 sessioner der balancerer bækkenet fra forskellige vinkler. 

Med udgangspunkt i musklerne på inderlårene, som hæfter på bækkenbunden, er fokus i denne session at finde balancepunktet inde fra midten af kroppen. Der bliver også ført en rød tråd til især session 2, som også havde fokus på underkoppen. 

Igennem teori og praksis begynder du at lære om: 

 • Hvorledes du udøver 4. session. 
 • Anatomien omkring bækkenet fra inderlåret. 
 • At forfine og målrette de redskaber du er blevet præsenteret for i modul 1-3. 

Modul 8: 5. session – Maven – dit Kraftcenter 

Ubalancer i maveområdet har stor indvirkning på dit velbefindende hvad enten hovedårsagen er noget strukturelt, funktionelt eller emotionelt. 

Det er ikke for ingenting at maven bliver kaldt for dit kraftcenter. Anatomisk er det i dette område dine forskellige kropsdele mødes, bliver forbundet og får meget af sin stabilitet og styrke. Det er også her at både mad, tanker og følelser bliver fordøjet. 

I session 5 er fokus på at balancere bækkenet (og resten af kroppen) fra maveregionen, både fra den overfladiske og dybe kernemuskulatur. Der bliver også fuldt op på især session 1, da den dybe kernemuskel psoas mødes med vejrtrækningsmusklen diaphragma. 

Igennem teori og praksis begynder du at lære om: 

 • Hvorledes du udøver 5. session. 
 • Anatomien omkring bækkenet fra maveregionen. 
 • At forfine og målrette de redskaber du er blevet præsenteret for i modul 1-3. 

Modul 9: 6. session – Kroppens bagside – din Fremdrift 

En balanceret rygsøjle bevæger sig i en sammenhængende bølgebevægelse, som et siv i vinden skal den både kunne bøje og give efter og samtidig kunne holde dig oprejst. 

Temaet i session 6 er at balancere bagsiden af kroppens kerne fra hæl til nakke. Det er en naturlig fortsættelse af session 5, da ryg og ballemuskler er dybt forbundet med dit kraftcenter ved at give modspil til muskulaturen i maven. 

Ballemusklerne forbinder desuden bagsiden af bækkenet med benene. De sørger bl.a. for, at du kan bevæge benene bagud. Dvs. de er storspillere når det kommer til fremdrift. 

Igennem teori og praksis begynder du at lære om: 

 • Hvorledes du udøver 6. session. 
 • Anatomien omkring rygsøjle og bagsiden af benene. 
 • At forfine og målrette de redskaber du er blevet præsenteret for i modul 1-3. 

Modul 10: 7. session – Nakke & Hoved – dit Styresystem 

I en balanceret kropsholdning hviler hovedet oven på en lodret og frigjort nakke i forlængelse af en fleksibel rygsøjle. Her kræves ingen unødig spænding i nakke og hals for at holde på hovedet. 

I den syvende session fokuseres der på at organisere toppen af kroppens kerne. Dvs. nakke og hoved balanceres ovenover torsoen i forlængelse af rygsøjlen. Spændinger og ubalancer i hals, kranie, og ansigtsmuskulatur frigøres. 

Igennem teori og praksis begynder du at lære om: 

 • Hvorledes du udøver 7. session. 
 • Anatomien omkring nakke og hovedet. 
 • At forfine og målrette de redskaber du er blevet præsenteret for i modul 1-3. 

Modul 11: 8. session – Underkroppen: indarbejder temaerne i session 2,4,5,6

Denne session er den første af 3, hvor opmærksomheden er på integrere og følge op på de foregående sessioner, hvor hele kroppen er blevet gennemgået. Som udgangspunkt fokuseres der på underkroppen, og alle de temaer der hører til der. Så her er chancen for at kigge på det, du og din klient ikke har nået at få med, eller at se på det der skal genopfriskes og afpudses. 

Igennem teori og praksis begynder du at lære om: 

 • Hvorledes du udøver 8. session. 
 • Sammenhæng i anatomien i underkroppen. 
 • At forfine og målrette de redskaber du er blevet præsenteret for i modul 1-3. 

Modul 12: 9. session – Overkroppen: indarbejder temaerne i session 1,3,5,7 

Her fortsætter du og din klient hvor i slap i forrige session, og tager som udgangspunkt afsæt i overkroppen. Du holder igen med at introducere ‘ny’ læring til klienten og fokuserer på balancere og finpudse bevægelsesmønstre som allerede er blevet gennemgået. 

Igennem teori og praksis begynder du at lære om: 

 • Hvorledes du udøver 9. session. 
 • Sammenhæng i anatomien i overkroppen. 
 • At forfine og målrette de redskaber du er blevet præsenteret for i modul 1-3. 

Modul 13: 10. session – Afrunding 

I den tiende og sidste session afsluttes forløbet, og her gælder det om at give klienten en følelse af, at han eller hun er balanceret og selvkørende. 

Dit fokus er på at skære ind til benet og kun arbejde på det der er nødvendigt her og nu, og lade resten fare. Manuelt arbejdes der som udgangspunkt på helhed og at give plads omkring kroppes led og knoglekanter. 

Igennem teori og praksis begynder du at lære om: 

 • Hvorledes du udøver 10. session. 
 • Sammenhæng i kroppens muskelfasciakæder. 
 • At forfine og målrette de redskaber du er blevet præsenteret for i modul 1-3

Hvad er Mindful Treatment and Movement Therapy (MTMT)  – Stukturel Integration

Der findes på verdensplan mange forskellige skoler i SI, som alle tager afsæt i Ida Rolfs metode: rolfing®. SI er meget mere end passivt at modtage en behandling. Det er en innovativ og kreativ metode som kombinerer kropsbevidsthed og bevægelsesundervisning med manuel behandling (myofascial release).

ALT – NATURLIG LIFTING UDDANNELSE

Der undervises 9. – ca. 16


Undervises af DeeDee Schmidt-Pedersen

Hvad er ALT – Naturlig Lifting

ALT bearbejder alle ansigtsmusklerne for at fjerne opbygningen af spændinger og i stedet for at være monoton i en negativ følelse kan vi få kapacitet til at opleve alle de følelser som hører til at leve livet 100 %.

Vores ansigt afspejler ikke kun hvordan vi har det lige nu, men musklerne afspejler/husker også vores livsforløb.

Forskningen giver en logisk forklaring på, hvad så mange af vore klienter oplever: – ved at ændre vore fysiske spændinger i ansigtet, kan vi ændre vores følelsesmæssige tilstande.

Denne bevægelighed – både fysiske og psykisk – gør det muligt at skifte fra tunge, mørke, uharmoniske følelser til glade, lykkelige og tilfredse stemninger.

Mange som vælger at få ALT kommer hovedsageligt for at se bedre ud. Men de bliver oftes glædeligt overraskede, fordi man som en sidegevinst kan man mærke en effekt i hele kroppen, en helt fantastisk oplevelse af ro og afspænding.