Spring til indhold

Workshop i Strukturel Integration 

Mindful Treatment & Movement Therapy


Undervises af Kim Mühlenfeldt

På workshoppen bliver du, igennem teori og praksis, præsenteret for de fire redskaber, som SI består af. Disse redskaber flyder ofte sammen, men kan også udføres hver for sig:

Kropsaflæsning af din klient er et enkelt og givende redskab, som giver dig et overblik over hvad din klient kommer med af eventuelle skævheder og ubalancer. Det har også det formål, at vække din klients bevidsthed og nysgerrighed, så han/hun tager ejerskab over sin egen krop og proces.

Bevægelsesundervisning, eller alignment-øvelser, har det formål at spore eventuelle ubalancer i bevægelse, og at guide klienten imod et bedre samspil af de forskellige kropsdele. Det er et uundværligt værktøj både for din klient, til at mærke forskellen og integrere behandlingen, og for dig til at skræddersy selvsamme behandling.

Myofascia release (MFR) er målrettet til at balancere fascia- kæderne i kroppen. Det er et fantastisk redskab og integrations- forstærker, hvor du, via dit tryk, fører myofascien hen i mere hensigtsmæssige retninger. I et bevægelses-samarbejde med klienten kommunikerer du både med vævet, sansningen og hjernen/styresystemet.

Mindfuld opmærksomhed er det helt grundliggende fundament til opdagelse og forandring i en SI session. Når du motiverer din klient til at bruge sine sanser og mærke efter, opstår muligheden for at brydes med gamle uhensigtmæssige vaner. Klienten inviteres også til at komme med info til dig, omkring det han/hun mærker, som også guider dig i processen.

SI workshoppen er for dig som er:

  • Behandler som f.eks massør, kropsterapeut, afspændingspædagog el.lign.
  • Bevægelsesunderviser såsom personlig træner, fysioterapeut, danseunderviser,pilates eller yoga instruktør osv.
  • På udkig efter uddannelse eller videreuddannelse i en kropslig metode, som hjælper dine klienter til selv at tage ejerskab over sit velbefindende.

Som massageterapeut havde jeg stor succes med at lindre smerter og spændinger, men der manglede noget. Hvordan kunne jeg afhjælpe mine klienter med at gentage de samme uhensigtmæssige vaner, som gav de samme tilbagevendende gener, og bruge deres krop på en mere afbalanceret måde? Da jeg observerede en SI session, blev det klart, at jeg måtte lære denne tilgang. Her var de elementer, jeg manglede.“

Tine Langkilde – Massageterapeut og SI-terapeut – København DK

“Strukturel Integration har totalt fornyet mit arbejde som personlig træner. Nu bruger jeg f.eks. et spejl eller tager billeder af mine klienter for at hjælpe dem med at blive bevidst om deres kropslige samspil, før jeg udvikler et træningsprogram til dem. Jeg har nu en mere komplet værktøjskasse til at hjælpe folk med at indse og udleve deres fulde potentiale.”

Rod Fielder – Personlig Træner og SI-terapeut, – Auckland NZ

KST UDDANNELSE MED START – KST uddannelse – 27.-28. januar

Fulcrum Institute udbyder en 420 timers kompetencegivende og helhedsorienteret KST (Kranio-Sakral Terapeut) uddannelse, som indeholder alle de kendte teknikker inden for blid bio-mekanisk og energetisk kranio-sakral terapi, behandlingsprincipper, som efter vores mening, hænger uløseligt sammen, supplerer hinanden og er vigtige at forstå både sammen og hver for sig.


Kim Mühlenfeldt

Helle Haugaard


HVAD ER KRANIO-SAKRAL TERAPI?

Kranio-Sakral Terapi (KST) er en blid, præcis og effektiv behandling.

Kranio-Sakral Terapi (KST) er en blid behandling, hvor terapeuten benytter ganske små, præcise bevægelser til at balancere og justere hele kroppen. Less is more – dette er et grundprincip indenfor kranio-sakral terapi. At jo mindre kraft vi benytter, jo lettere er det for kroppen at tage imod behandlingen, og dermed hjælpe den tilbage mod bedre balance og funktion. Vi tvinger ikke kroppen til noget – vi assisterer og guider den.

Med en KST uddannelse kan du arbejde med kroppens strukturer og funktioner, som især er et fantastisk redskab til at hjælpe nervesystemet (nervesystemet er involveret i alle aspekter af vores liv ). Derfor har det store konsekvenser, hvis det ikke fungerer optimalt. Kranio-sakral terapi består af en række unikke værktøjer, som meget præcist og effektivt hjælper nervesystemet, og kroppen til en bedre funktionsdygtighed.

Med en Kranio-Sakral Terapi uddannelse lærer du at arbejde med hele kroppen, ud fra det som kaldes for det kranio-sakrale system. Dette system består af:

Knoglerne

i kraniet, ansigtet, rygsøjlen, korsbenet(sacrum) og halebenet (coccyx).

Bindevævsmembranerne

som adskiller de enkelte hjernedele og omgiver rygmarven.

Cerebrospinalvæsken

som hjernen og rygmarven flyder i.

Knoglerne

Hos en voksen består kraniet af 8 knogler, ansigtet af 14, rygsøjlen af 24 led, korsbenet, som er sammenvokset af 5 led og halebenet af 3 led.

Alle disse knogler bevæger sig; – hver enkelt knogle har sit eget bevægelsesmønster og indgår samtidigt i en fælles rytme, kaldet den kranio-sakrale rytme. Denne rytme kan mærkes over hele kroppen – f.eks. bliver hovedet først bredere og bredere, siden smallere og smallere, så igen bredere… en sådan cyklus optræder 3-20 gange pr. min.

Den kranio-sakrale rytme er altså meget variabel, og dens frekvens, styrke, symmetri og kontinuitet giver vigtige informationer om kroppens sundhedstilstand. Underliggende har systemet også nogle langsommere og dybereliggende rytmer som giver andre muligheder for at hjælpe kroppen til at heale.

Bindevævsmembranerne

De enkelte hjernedele holdes adskilte af nogle stærke bindevævsmembraner, kaldet hjernesegl. Falx Cerebri deler storhjernen i en højre og en venstre halvdel, Tentorium Cerebelli ligger som en teltdug imellem storhjernen og lillehjernen og endelig deles lillehjernen i 2 af Falx Cerebelli.

Disse membraners spændingsniveau er af afgørende betydning for det kranio-sakrale system; – er de for spændte, kan de nedsætte knoglernes bevægelighed og derved påvirke hele det kranio-sakrale system. Hele centralnervesystemet omsluttes af bindevæv og f.eks. det autonome nervesystem er helt afhængig af bindevævets flexibilitet.

Cerebrospinalvæsken

Cerebrospinalvæsken produceres i nogle hulrum i hjernen, kaldet ventriklerne (brune på illustrationen). Her sies væsken fra blodet, hvorefter det pumpes ud i systemet omkring hjerne og rygmarv. Væsken genoptages siden til blodbanen.

Cerbrospinalvæsken har især 2 vigtige funktioner – beskyttelse og transport. Væsken omgiver både hjernen og rygmarven og virker derved som en slags hydraulisk støddæmper ved slag, rystelser og lign. Endvidere sørger den for transport – den bringer næringsstoffer til og fjerner affaldsstoffer fra hjerne og rygmarv.

Er der ubalancer i det kranio-sakrale system, kan det påvirke denne transport.

Knogler, membraner og cerebrospinalvæske er i praksis indbyrdes forbundne, og det kranio-sakrale system fungerer derfor som et hele.
Systemets balance er helt fundamental for kroppens sundhedstilstand.

Hjernen, centralnervesystemet, hypofysen og blodets cirkulation til og fra hjernen “hviler” i det kranio-sakrale system, og det bevirker, at selv meget små ubalancer kan have store konsekvenser for hele kroppen. Kranio-Sakral Terapi arbejder direkte med disse ubalancer.


Undervises af DeeDee Schmidt-Pedersen


SKAB FRIHED I ÅNDEDRÆTTET


Undervises af Carl Tirsgaard

KST 6

Der undervises 9. – ca. 16


Undervises af DeeDee Schmidt-Pedersen


Uddannelsen undervises af Kim Mühlenfeldt

HYGIEJNE KURSUS


Undervises af DeeDee Schmidt-Pedersen

ORGAN TERAPI UDDANNELSE

Der undervises alle dage 9.-ca 16


Undervises af DeeDee Schmidt-Pedersen


HVAD ER ORGAN TERAPI?

En fortryllende visualisering af kroppens dybeste potentiale.
En blid og dog kraftfuld behandling, der kan åbne døre tilbage til livet.

Organ terapi er en blid og kraftfuld behandling, der vitaliserer kroppens dybeste potentiale og kan genoprette forbindelsen til livets energi. Denne terapi fokuserer på at forbedre organernes bevægelighed, da vores organer, ligesom resten af kroppen, skal kunne bevæge sig frit for at fungere optimalt.

En af de primære årsager til sygdomme er blokerede organer og stagnationer i bugen. Mange af disse blokeringer stammer fra hjernen, som overfører stress og emotionelt pres til organerne, så den kan fokusere på andre funktioner. Organ terapi arbejder med at frigøre disse blokeringer og forbedre organernes bevægelighed.

På vores uddannelse lærer du, at organsystemet er et integreret hele, og en effektiv behandling involverer ofte flere organer. Dette sikrer, at belastede organer ikke kun oplever midlertidig lindring, men også genfinder deres helhed og funktionalitet.

Organsystemet påvirker direkte og essentielt:

Chok/Traume kursus

Der undervises 9.- ca. 16


Undervises af Helle Haugaard


HVAD ER KRANIO-SAKRAL TERAPI?

Kranio-Sakral Terapi (KST) er en blid, præcis og effektiv behandling.

Behandling af kroppens led – Bonebending, Ledkompression, Straps og Meridianer

Der undervises 9. – ca. 16


Uddannelsen undervises af DeeDee Schmidt-Pedersen


HVAD ER KRANIO-SAKRAL TERAPI?

Kranio-Sakral Terapi (KST) er en blid, præcis og effektiv behandling.