Spring til indhold

Mit navn er DeeDee Schmidt-Pedersen

 • Hvad kan vi egentlig gøre for at få det bedre?
 • Hvad er muligt, og kan man flytte de opfattede grænser?
 • Hvad bevirker ændringer i vores krop for livskvaliteten?

Disse og lignende tanker førte mig til mit første kropsterapeutiske kursus i 1980’erne. Siden har denne fascination og nysgerrighed aldrig sluppet sit tag i mig. For mig at se, er det essentielt i kropsterapi, at arbejde med kroppens signaler og symptomer ud fra den iboende helbredsplan som vi alle besidder.

Prøve at forstå hvad kroppen forsøger at fortælle. Kroppen arbejder altid hen imod balance, og mister aldrig denne iboende ressource. Ubalancer og symptomer, hvordan de end udarter sig, er budskaber fra vores kloge krop om, at vi skal stoppe op og vie den mere opmærksomhed.

I årernes løb har jeg været taget forskellige kropsterapeutiske uddannelser og kurser, blevet inspireret af mange af de store læremestre samt skabt en masse erfaring som praktiserende terapeut og underviser.

Ligesom jeg er terapeut med stort T, så er jeg også underviser med stort U. Det giver rigtig god mening for mig at undervise, at videregive mine erfaringer og viden som jeg har samlet som terapeut siden 2000 og som underviser siden 2002

I 2010 stiftede jeg mig eget institut, Fulcrum Institute da jeg følte behovet for at videregive min egen fortolkning og udvikling af al den viden, som jeg har samlet igennem mine egne uddannelser, kurser og efteruddannelse. Der er en rivende udvikling indenfor vores viden om kroppen og dermed terapierne som vi anvender til at hjælpe den videre – jeg vil gerne undervise og videregive det sidste nye.

Se hele mit kursusprogram her.

C.V

 • Jeg har undervist i hele kranio-sakral terapi uddannelsen, Rosenberg Teknik, ALT og Organ massage uddannelsen på Stanley Rosenberg Institutet i København og Silkeborg fra 2002 til instituttets konkurs juni 2015.
 • Jeg har undervist i KST på Naturmedicinsk Kursuscenter i 10 år indtil de blev solgt i 2010.
 • Jeg er Registreret Alternativ Behandler (RAB) og har siddet i bestyrelsen i vores brancheforening Kranio Sakral og Kropsterapi Danmark i Danmark 2015-2023.

Alt det jeg underviser i, udfører jeg også i praksis, når jeg behandler på min klinik, på sammen adresse som Fulcrum Institute. Jeg har haft klinikvirke siden 2001.


RELEVANT KROPSTERAPEUTISK UDDANNELSE:

I alt 5.942 timer, heraf 434 timer med fokus på anatomi/fysiologi og patologi, 1.846 timer i mine hovedfag KST, A.L.T, bindevævsteknik og Strukturel Integration og endelig 4.662 timer i supplerende og videregående kurser.

Jeg er under fortsat uddannelse og supervision.

ANATOMI/FYSIOLOGI:

300 timer anatomi/fysiologi/pharmakologi/patologi ved Dansk Sygepleje Råd.

Endvidere har jeg deltaget på 3 kurser (134 timer i alt) med Dr Patrick M Coughlin, Professor i Anatomi på Philidelphia College of Osteopathic Medicine

 • Anatomy of the cranio-sacral system – 54 timer
 • Anatomy of the spine, the spinal nerve and the peripheral nerves – 40 timer, inkl. dissektion på Odense Universitets Hospital.
 • Anatomy and dissection of the cranium, brain, neck and face – 40 timer, inkl. dissektion på Odense Universitets Hospital.

KST, A.L.T. OG STRUKTUREL INTEGRATION:

Kranio-sakral terapi, både direkte og in-direkte teknikker, div. undervisere (Stanley Rosenberg, Alain Gehin, Michael Kern, Giorgia Milne , Benjamin Shield)
– 1.246 timer

A.L.T., med Stanley Rosenberg, Rolfer
– 120 timer

Strukturel Integration
– 320 timer

Anatomi Trains med Tom Myers, Rolfer

VIDEREGÅENDE OG SUPPLERENDE KURSER:

 • BCT (Biodynamic Cranial Touch – Stillness Touch) Mentor uddannelse med Giorgia Milne
 • Focus on fascia, med Robert Schleip, Ph.D
 • Focus on Fascia, med Tom Myers, Rolfer
 • Seminar: The Brain, med Benjamin Shield
 • Chok/Trauma og den sanselige Biokemi, med Ulla Rung Weeke
 • Osteopathic Release Techniques, med Alain Gehin, DO
 • Sacral-Occipital Techniques (SOT), med Alain Gehin, DO
 • Neurodynamics (ANT) med Sonja Aclon, Fysioterapeut
 • Organ Massage, med Sonja Aclon og Britta Andersen
 • Seminar: Energy Medicine, med Jim Oschman, ph.D
 • Seminar: The Energy Medicine behind the Body Therapy, med Jim Oschman, ph.D
 • Continuum Movement, med Emilie Conrad
 • Seminar: The Polyvagal Theory, med Stephen W Porges, Ph.D og Sue Carter, Ph.D
 • Tensegrity (syntese af zero balancing og Buckminster Fullers Tenseigrity ) med Alain Gehin, DO og Claudia Kohn, DO
 • Tensegrity, med Lene Kall Nielsen og Jakob Mikkelsen
 • Rosenberg Teknik (blid bindevævsteknik) med Stanley Rosenberg, Rolfer
 • The New Medicine, med Jean Michel Maumin, DO og Claudia Kohn, Do
 • Mind Clearing psykoteraputisk uddannelse, 1. år, med Lawrence Noyes, Toronto, Canada
 • FDZ zoneterapi uddannelse 687 timer
 • 5 årig reiki uddannelse fra Hari Tahil, Japan
 • Shiatsu uddannelse fra Tokyo Shiatsu institut  300 timer
 • Massageterapeutisk uddannelse fra Naturmedicinsk Kursuscenter 408 timer
 • Visceral Manipulation (Organ Massage) uddannelse, Barral Institute, UK
 • Biodynamics kranio-sakral terapi – Niklas Patursson

Konferencer:

 • International Fascia Conference, Berlin 2018
 • International Fascia Conference, Amsterdam 2010
 • 8th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Pain, Dubai 2013

Forskning:

 • University of Illinois, Chicago med Stephen W. Porges ph.D

Links til kompetente kollegaer: