Spring til indhold

KST UDDANNELSE MED START – KST uddannelse – 27.-28. januar

Fulcrum Institute udbyder en 420 timers kompetencegivende og helhedsorienteret KST (Kranio-Sakral Terapeut) uddannelse, som indeholder alle de kendte teknikker inden for blid bio-mekanisk og energetisk kranio-sakral terapi, behandlingsprincipper, som efter vores mening, hænger uløseligt sammen, supplerer hinanden og er vigtige at forstå både sammen og hver for sig.


Kim Mühlenfeldt

Helle Haugaard


HVAD ER KRANIO-SAKRAL TERAPI?

Kranio-Sakral Terapi (KST) er en blid, præcis og effektiv behandling.

Kranio-Sakral Terapi (KST) er en blid behandling, hvor terapeuten benytter ganske små, præcise bevægelser til at balancere og justere hele kroppen. Less is more – dette er et grundprincip indenfor kranio-sakral terapi. At jo mindre kraft vi benytter, jo lettere er det for kroppen at tage imod behandlingen, og dermed hjælpe den tilbage mod bedre balance og funktion. Vi tvinger ikke kroppen til noget – vi assisterer og guider den.

Med en KST uddannelse kan du arbejde med kroppens strukturer og funktioner, som især er et fantastisk redskab til at hjælpe nervesystemet (nervesystemet er involveret i alle aspekter af vores liv ). Derfor har det store konsekvenser, hvis det ikke fungerer optimalt. Kranio-sakral terapi består af en række unikke værktøjer, som meget præcist og effektivt hjælper nervesystemet, og kroppen til en bedre funktionsdygtighed.

Med en Kranio-Sakral Terapi uddannelse lærer du at arbejde med hele kroppen, ud fra det som kaldes for det kranio-sakrale system. Dette system består af:

Knoglerne

i kraniet, ansigtet, rygsøjlen, korsbenet(sacrum) og halebenet (coccyx).

Bindevævsmembranerne

som adskiller de enkelte hjernedele og omgiver rygmarven.

Cerebrospinalvæsken

som hjernen og rygmarven flyder i.

Knoglerne

Hos en voksen består kraniet af 8 knogler, ansigtet af 14, rygsøjlen af 24 led, korsbenet, som er sammenvokset af 5 led og halebenet af 3 led.

Alle disse knogler bevæger sig; – hver enkelt knogle har sit eget bevægelsesmønster og indgår samtidigt i en fælles rytme, kaldet den kranio-sakrale rytme. Denne rytme kan mærkes over hele kroppen – f.eks. bliver hovedet først bredere og bredere, siden smallere og smallere, så igen bredere… en sådan cyklus optræder 3-20 gange pr. min.

Den kranio-sakrale rytme er altså meget variabel, og dens frekvens, styrke, symmetri og kontinuitet giver vigtige informationer om kroppens sundhedstilstand. Underliggende har systemet også nogle langsommere og dybereliggende rytmer som giver andre muligheder for at hjælpe kroppen til at heale.

Bindevævsmembranerne

De enkelte hjernedele holdes adskilte af nogle stærke bindevævsmembraner, kaldet hjernesegl. Falx Cerebri deler storhjernen i en højre og en venstre halvdel, Tentorium Cerebelli ligger som en teltdug imellem storhjernen og lillehjernen og endelig deles lillehjernen i 2 af Falx Cerebelli.

Disse membraners spændingsniveau er af afgørende betydning for det kranio-sakrale system; – er de for spændte, kan de nedsætte knoglernes bevægelighed og derved påvirke hele det kranio-sakrale system. Hele centralnervesystemet omsluttes af bindevæv og f.eks. det autonome nervesystem er helt afhængig af bindevævets flexibilitet.

Cerebrospinalvæsken

Cerebrospinalvæsken produceres i nogle hulrum i hjernen, kaldet ventriklerne (brune på illustrationen). Her sies væsken fra blodet, hvorefter det pumpes ud i systemet omkring hjerne og rygmarv. Væsken genoptages siden til blodbanen.

Cerbrospinalvæsken har især 2 vigtige funktioner – beskyttelse og transport. Væsken omgiver både hjernen og rygmarven og virker derved som en slags hydraulisk støddæmper ved slag, rystelser og lign. Endvidere sørger den for transport – den bringer næringsstoffer til og fjerner affaldsstoffer fra hjerne og rygmarv.

Er der ubalancer i det kranio-sakrale system, kan det påvirke denne transport.

Knogler, membraner og cerebrospinalvæske er i praksis indbyrdes forbundne, og det kranio-sakrale system fungerer derfor som et hele.
Systemets balance er helt fundamental for kroppens sundhedstilstand.

Hjernen, centralnervesystemet, hypofysen og blodets cirkulation til og fra hjernen “hviler” i det kranio-sakrale system, og det bevirker, at selv meget små ubalancer kan have store konsekvenser for hele kroppen. Kranio-Sakral Terapi arbejder direkte med disse ubalancer.