Mindful Treatment and Movement Therapy (MTMT)
Strukturel Integration uddannelsen


Uddannelsen undervises af Kim Mühlenfeldt

Hvad er Mindful Treatment and Movement Therapy (MTMT)  – Stukturel Integration

Der findes på verdensplan mange forskellige skoler i SI, som alle tager afsæt i Ida Rolfs metode: rolfing®. SI er meget mere end passivt at modtage en behandling. Det er en innovativ og kreativ metode som kombinerer kropsbevidsthed og bevægelsesundervisning med manuel behandling (myofascial release).